• Coronaprotocol TBG Dragons Tegenstanders.  

  UPDATE 6 oktober

  Om sporten en basketball in het bijzonder mogelijk te maken is het belangrijk om samen de verspreiding van het coronavirus tegen te houden. De NBB past het COVID-19 protocol aan omdat de situatie erom vraagt. De aanpassingen worden opgenomen in het verenigingsprotocol van TBG Dragons.

  Als bestuur van TBG Dragons vinden we het belangrijk voor iedereen om op de hoogte te zijn van de regels die we willen hanteren inzake het virus COVID-19. Hierbij baseren we ons ook op de richtlijnen voorgesteld door het RIVM, de NBB, de DBL en het NOC-NSF.

  TBG Dragons speelt haar thuiswedstrijden in Sporthal De Horstacker in Nijmegen. De richtlijnen van de verhuurder zijn meegenomen in dit coronaprotocol. 

  Kantine en Tribune zijn gesloten

  Mocht er behoefte zijn aan eten en/of drinken: de LIDL bevindt zich op 100 meter. Op zondagen geopend vanaf 12.00 uur

  Wedstrijden worden gespeeld zonder publiek

  In de zaal zijn aanwezig:

  Thuisspelende ploeg: Coach maximaal 1 persoon
  Thuisspelende ploeg: (Assistent) coach maximaal 1 persoon
  Thuisspelende ploeg: Scorer 1 persoon
  Thuisspelende ploeg: Timer 1 persoon
  Thuisspelende ploeg: 24 sec (indien van toepassing) maximaal 1 persoon

  Thuisspelende ploeg: Begeleiding voor video of  camera of scout: maximaal 1 persoon
  Thuisspelende ploeg: Zaalwacht 1 persoon

  Uitspelende ploeg: Rijouder maximaal 5 personen. Deze kunnen plaatsnemen in de wedstrijd zaal op de banken aan kant van de kleedkamers.

   

  Vanuit het sportief oogpunt wordt verzocht om het actief aanmoedigen door ouders achterwege te laten.

  Uitspelende ploeg: Coach maximaal 1 persoon
  Uitspelende ploeg: (Assistent) coach maximaal 1 persoon
  Eventuele video-opname van de wedstrijd worden op verzoek nagezonden.

   

  Leeftijdsaanduiding jeugd verruimd t.a.v. rijders uitwedstrijden
  Voor ouders van jeugdleden die rijden naar een uitwedstrijd geldt dat ze als teambegeleiding beschouwd worden en niet als toeschouwers.  Het betreft jeugdleden spelend in de voorkomende jeugdteams U12 t/m U22. We willen de verenigingen nogmaals benadrukken om het aantal rijdende ouders tot het minimaal noodzakelijke aantal te beperken! Dit houdt in dat een vereniging met 4 tot maximaal 5 rijdende ouders het team op de juiste bestemming zal brengen.

   

  Algemene richtlijnen:

  De belangrijkste regel is dat iedereen zich moet gedragen alsof hij het virus heeft om zo te voorkomen dat je anderen besmet. Dat betekent dus:

  1. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
  2. Afstand houden van 1,5 meter; vermijd drukte
  3. Met regelmaat je handen wassen en desinfecteren; schud geen handen
  4. Het is verboden om in een publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen.
  5. Bij klachten: Blijf thuis. Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is.

  Kinderen met klachten Er stond reeds in het protocol vermeld om in het geval van klachten thuis te blijven. De NBB ziet de noodzaak om dit aan te scherpen met: Dit geldt nu ook voor sportende kinderen met klachten!  TBG Dragons verwijst naar de alemene richtlijnen punt 1. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop

   

  Sporthal De Horstacker:

  Mondkapjes vanaf 13 jaar

  Er geldt van overheidswege een dringend advies voor iedereen vanaf 13 jaar om mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes. Sporthal De Horstacker is een publieke ruimte. Tijdens het sporten hoeft er geen mondkapje op, maar in de hal, kleedkamers en andere ruimtes geldt het advies wel

  • Bij het betreden van De Horstacker gedurende wedstrijden, verzoeken we iedere bezoeker zich te registreren middels een aanmeldbriefje en tevens de handen te desinfecteren.

  De instructie hiervoor ligt bij de toegang. Het registreren is op vrijwillige basis, en zal daarmee de toegang naar de sporthal niet ontzeggen of bekrachtigen. Het biedt ons enkel de mogelijkheid u te informeren bij een constatering van het corona virus van een bezoeker die op eenzelfde moment als u in de sporthal is geweest. Dus bij een bezoek aan de sporthal is het verstandig om u te registreren.

  • Mocht de beheerder bij binnenkomst twijfelen aan de gezondheid dan kan deze besluiten de toegang te weigeren. Dit is bindend en staat niet ter discussie.
  • De sporthal is bouwkundig niet op de te nemen maatregelen voor Corona ingericht.

  De routing in De Horstacker leent zich ook niet om dit volledig gescheiden te kunnen doen. We vertrouwen er op, dat iedere bezoeker hier op juiste wijze mee omgaat. Moet u iemand passeren, wacht even en houdt voldoende afstand.

  •  Sporters, officials, betrokken vrijwilligers, toeschouwers, die klaar zijn met de wedstrijd waarvoor ze gekomen zijn, worden verzocht niet langer in de sporthal te verblijven als nodig is.
  • Iedereen, die niet tot de coach- en spelersstaf, officials, betrokken vrijwilligers behoort, moet zitting nemen op de tribune.
  • We verzoeken de bezoekende ploegen, maximaal met één toeschouwer per speler te komen. Dit is inclusief de personen die voor het vervoer zorgen.
  • Coach- en spelersstaf, wordt niet bij het aantal toeschouwers gerekend, mits zij na de wedstrijd spoedig de sporthal verlaten.
  • Op de tribunes is, met de genoemde maatregelen voor het aantal bezoekers, tijdens de sportwedstrijden van TBG Dragons voldoende plaats, om allen zitting te kunnen nemen, met inachtneming van de geldende regels omtrent de 1,5 meter afstand.
  • Geen enkele toeschouwer mag staande de wedstrijden bekijken. Er dient altijd zittend plaats genomen te worden op de tribune.

  Kleed- en doucheruimte, toiletten en kantine:

  • Omkleden doen de sporters zoveel mogelijk thuis. Douchen is toegestaan met niet meer dan drie personen tegelijkertijd in de doucheruimte.
  • De toiletgelegenheden in De Horstacker zijn zodanig gesitueerd, dat het helaas niet mogelijk is om hier de juiste passende maatregelen op te nemen. We vertrouwen er op dat u hier zelf op een juiste manier mee omgaat (was uw handen na ieder toiletbezoek, biedt andere bezoekers van het toilet de ruimte).
  • Indien de kantine in De Horstacker is geopend is, vragen we om de handen te desinfecteren bij het betreden van de kantine. Bij het verlaten van de kantine dient u wederom uw handen te desinfecteren.
  • De zitplaatsen zijn beperkt. Is er geen plaats, krijgt u geen toegang tot de kantine.

  Wedstrijden:

  Tijdens wedstrijden worden de volgende maatregelen genomen, ten aanzien van spelers, coaches, scheidsrechters en jurytafel:

  • Wisselspelers en coaches behouden 1,5 meter afstand tot de jurytafel en scheidsrechters.
  • De onderlinge afstand tussen juryleden zal ook 1,5 meter bedragen.
  • Na iedere wedstrijd dient het betreffende jurylid de door hem/haar bediende apparatuur te desinfecteren. Materiaal hiervoor is aanwezig.

   

  Veilige sportomgeving:

  Wij hopen dat we samen deze regels kunnen naleven om zo voor iedereen een prettige en veilige sportomgeving te creëren.

   

  SPORT BEWUST, HOUD JE AAN DE (SPEL)REGELS, ZO HEBBEN WE SAMEN SPORTPLEZIER!