• EXTRA Algemene Ledenvergadering DIGITAAL!!!

  Beste spelers en ouders van TBG Dragons,

  We nodigen u uit voor een extra Algemene Ledenvergadering (ALV) op donderdag 16 april 2020 om 19.30 uur. De vergadering zal online plaatsvinden via Zoom. Meer informatie over de installatie- en het gebruik van Zoom vind u verderop in deze nieuwsbrief.

   

   

   

  Agenda
  1. Opening
  2. Financiën seizoen 2019 - 2020
  3. Begroting seizoen 2020 - 2021
  4. Contributie seizoen 2020 - 2021
  5. Kader seizoen 2020 - 2021
  6. Stand van Zaken 'Verkenning DBL-licentie'
  7. Rondvraag

  Financiën seizoen 2019 - 2020
  In de vorige nieuwsbrief is aangegeven dat de club afstevent op een tekort van zo'n 10.000 euro. Door de Corona-uitbraak zijn eerder dan gepland trainingen en wedstrijden komen te vervallen, inclusief de kosten die daarmee gepaard gaan. In de ALV zal de actuele financiële status getoond worden.

  Kader seizoen 2020 - 2021
  Evenals voorgaande jaren kan geconstateerd worden dat het technisch, organisatorisch en bestuurlijk kader binnen TBG Dragons vrij klein is. Hierdoor kan niet alles wat om aandacht vraagt ook daadwerkelijk opgepakt worden.

  Het volgend seizoen zal de verdere ontwikkeling van de jeugdopleiding centraal staan. Het bestuur is op zoek naar mensen die daarin mee willen denken (en doen), al dan niet in de rol van mede-bestuurslid. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de voorzitter (Sjang van de Wiel, sjang@tbgdragons.nl ).

  Daarnaast is het bestuur op zoek naar nieuwe bestuursleden. Ook hier geldt dat voor meer informatie contact opgenomen kan worden met de voorzitter (Sjang van de Wiel).

  ALV via Zoom
  De ALV zal plaatsvinden via Zoom. Download vooraf de Zoom app voor het apparaat van jouw voorkeur:


  ● iPhone: https://apps.apple.com/nl/app/zoom-cloud-meetings/id546505307?l=en
  ● Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=en
  ● Mac of PC: https://zoom.us/download

  Bij aanvang van de ALV kun je de Zoom meeting joinen via een link die jullie via mail van de Teammanagers hebben ontvangen.

  Om ruis te voorkomen worden alle deelnemers door de host aan het begin van de meeting gemute. Je kan vragen stellen via de chat of je hand opsteken. De host kan je dan spreekrecht geven. We zullen aan het begin van de ALV kort wat tips delen over het gebruik van Zoom, zodat iedereen aan bod kan komen en de vergadering zo soepel mogelijk verloopt.

  Uw aanwezigheid en meedenken op de ALV is van groot belang met betrekking tot de voortgang van TBG Dragons, zowel het afsluiten van het huidige seizoen als ook de opstart van het seizoen 2020 - 2021.

  Met vriendelijke groet,
  Sjang van de Wiel
  voorzitter TBG Dragons