• Handboek: gedragscode, regels

 • TBG Dragons streeft ernaar dat iedereen zich op zijn gemak voelt en met plezier op zijn of haar eigen niveau de basketballsport kan beoefenen, ongeacht leeftijd, sekse, afkomst, religie, huidskleur. Er is een  gedragscode met een aantal regels. Denk hierbij aan:

  1. Respectvol omgaan met elkaar, tegenstanders, scheidsrechters en alle andere betrokkenen bij TBG Dragons.
  2. Ongewenst gedrag bespreekbaar maken en gewenst gedrag aanmoedigen.
  3. Eerlijkheid en open communicatie. 
  4. Geen verbaal en/of fysiek geweld.
  5. Niet vloeken of schelden.
  6. Representatief en respectvol gedrag naar de organisatie en alle betrokken partijen zoals scholen, beheerders, vrijwilligers etc.
  7. Geen negatieve uitlatingen op sociale media over alles wat met de TBG Dragons te maken heeft. 
  8. Trainers/coaches, vrijwilligers, ouders zijn voorbeelden: positief, sportief en hoffelijk.
  9. Schoonhouden en netjes achterlaten van de sportaccommodatie.
  10. Alles (zaal en kantine) afsluiten wanneer je als laatste de hal verlaat.

  De complete gedragscode voor sporters, bestuur, vrijwilligers en andere betrokkenen binnen TBG Dragons.