• Handboek: studie

  • Bij TBG Dragons wordt verwacht dat iedere speler zich zowel op, als buiten het veld zal inzetten om tot de beste prestaties te komen. Dit betekent dat verwacht wordt dat iedereen zich voor 100% inzet om ook de studie optimaal te laten verlopen. Bij een te lage studie inzet kan de speler de deelname aan training en/of de wedstrijd worden ontzegd. Dit geldt ook wanneer er sprake is van ontoelaatbaar  gedrag.

    Tijdens schoolvakanties wordt er soms op aangepaste tijden getraind. TBG Dragons zal spelers en ouders/verzorgers tijdig informeren.