• Handboek: teammanagers

  • Elk team heeft een teammanager. Hij of zij zorgt voor de reisschema’s, wasschema en algemene communicatie over trainingen, wedstrijden en dergelijke. Wanneer een speler verhinderd is bij wedstrijden dient de speler, naast het afmelden bij de coach, de teammanager op de hoogte te stellen. Dit geldt ook wanneer een speler op eigen gelegenheid naar een wedstrijd reist. Dit dient uiterlijk twee dagen van tevoren worden aangegeven in verband met het te organiseren vervoer. Naast de plichtplegingen kunnen de speler en ouder(s) voor al zijn/hun vragen aankloppen bij de teammanager. Wij vragen de ouders om per wedstrijd met een aantal auto’s te rijden. Bij aanvang van het seizoen wordt hiervoor een schema gemaakt door de teammanager. Tijdens het seizoen geeft de stichting clinics om fondsen te werven voor de teams, waarbij wij de spelers of ouders als vrijwilliger kunnen vragen om te helpen.