• Beste spelers, ouders/verzorgers,

  In de afgelopen dagen zijn enkele maatregelen t.a.v. het protocol basketbalcompetities (versie 4) verscherpt. Wij willen jullie vragen deze nieuwe verscherpte maatregelen (in het document in geel gearceerd) goed in het eigen verenigingsprotocol te verwerken. Per 6 oktober 2020 zijn in het protocol zde volgende wijzigingen/toevoegingen aangebracht.

  Daar willen we jullie over informeren:

  UPDATE 6 OKTOBER

   

  Leeftijdsaanduiding jeugd verruimd t.a.v. rijders uitwedstrijden

  Voor ouders van jeugdleden die rijden naar een uitwedstrijd geldt dat ze als teambegeleiding beschouwd worden en niet als toeschouwers. Hier stond t/m 17 jaar, maar dit is nu gewijzigd naar ‘jeugd’. Bij de Nederlandse Basketball Bond betekent dit t/m de U22-leeftijdsgroep. We willen de verenigingen nogmaals benadrukken om het aantal rijdende ouders tot het minimaal noodzakelijke aantal te beperken! Dit houdt in dat een vereniging met 4 tot maximaal 5 rijdende ouders zou moeten kunnen volstaan om af te reizen!

   

  Mondkapjes vanaf 13 jaar

  Er geldt van overheidswege een dringend advies voor iedereen vanaf 13 jaar om mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes. Sporthal De Horstacker is een publieke ruimte. Wij vragen om de mondkapjes te dragen in de hal, kleedkamers, toiletten en andere ruimtes. Uiteraard worden er tijdens de wedstrijd geen mondkapjes gedragen.

  Alle spelers/coaches/trainers hebben altijd een mondkapje bij zich.

   

  Aanwezigheid pers

  Pers/media mag aanwezig zijn bij een sportwedstrijd. Zij worden niet gezien als toeschouwers, maar als beroepsgroep die dit werk op dat moment niet thuis kan doen. Pers/media dient zich van tevoren aan te melden via info@tbgdragons.nl

  Kinderen met klachten Er stond reeds in het protocol vermeld om in het geval van klachten thuis te blijven. De NBB vult aan met: dit geldt nu ook voor sportende kinderen met klachten! Voor alles blijft gelden: Gebruik ten alle tijden het gezond verstand

   

  Geen publiek bij wedstrijden en kantines dicht komende drie weken

  De komende drie weken zal er in elk geval geen publiek aanwezig mogen zijn bij de wedstrijden en sportkantines blijven deze periode gesloten. De sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Er mag dus gesport worden, maar zonder publiek. Kom niet te vroeg en ga meteen na de wedstrijd of training naar huis.

  Voor ouders van kinderen - jongeren (U14 t/m U22) die rijden naar een uitwedstrijd geldt dat ze als teambegeleiding beschouwd worden en niet als toeschouwers. Beperk dit aantal rijdende ouders wel tot het minimaal noodzakelijke aantal. Zij zullen dus in de hal aanwezig mogen zijn. Dit geldt niet voor ouders van kinderen van de thuisverenigingen.

  In sporthal de Horstacker zijn de kantine en de tribune gesloten. Dat betekent ook dat de magnetronmaaltijd niet even kan worden opgewarmd in de keuken. Houd daar rekening mee.

   

  Meldingsplicht:

  Een groep die bestaat uit meer dan 50 of meer personen? Dan geldt een meldingsplicht waarbij minimaal 48 uur van tevoren een melding wordt gedaan bij de voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid. Let op: het gaat hierbij om een groep mensen die gezamenlijk deelnemen aan een activiteit in één ruimte. Deze meldingsplicht geldt voor sportverenigingen waarvan op een trainings-/competitie uur meer dan 50 sporters tegelijkertijd actief zijn. Aan de hand van het trainingsschema zullen we inventariseren wanneer dit zich voor zal doen in De Horstacker en in De Schaapskooi.

  Spelers en ouders hoeven zelf niets te doen. Deze meldingen worden via het bestuur gedaan.

   

  Registratieplicht

  Mogelijk hebben jullie iets gehoord over een zogenoemde registratieplicht. Die is nog niet verplicht voor sportcomplexen. De horeca kent wel een registratieplicht. We gaan ons daar wel op voorbereiden. Door middel van registratie kan de GGD – indien nodig wanneer besmettingen zijn – snel handelen.

  Spelers, coaches en ouders (die paar van de bezoekende vereniging U14 en U16) kunnen voor binnenkomst de QR-code scannen (of de link overtypen). Vervolgens lopen ze door triagegesprek met de gezondheidsvragen en kunnen ze hun gegevens achterlaten voor de bezoekersregistratie. Automatisch worden de datum en tijd geregistreerd. Als alles goed is ingevuld krijgen ze een groen scherm en mogen ze binnen. De registratie in het systeem van de GGD en is alleen door de GGD in te zien en wordt automatisch weer verwijderd na twee weken.

  Privacy

  Horeca ondernemers kennen een registratieplicht. Bezoekers zijn niet verplicht om mee te werken aan de registratie. Spelers, trainers, ouders zijn eveneens niet verplicht om mee te werken aan de registratie. Sommige mensen maken zich zorgen over de privacy en het brengt in ieder geval veel administratieve rompslomp met zich mee. Het invullen en bijhouden van de bezoekerslijst is voor de vereniging een tijdrovend klusje. Met de check-in is het eenvoudig. Doe mee en draag bij aan een beter bron- en contactonderzoek en aan het terug terugdringen van het coronavirus. Daarmee voorkomen we samen strengere maatregelen. Laten we samen het goede voorbeeld geven.

   


  Extra snel. 
  De eerste keer invullen kost een paar minuten. De eigen telefoon onthoudt de ingevulde gegevens. De keren erna is de registratie binnen enkele seconden gepiept.

   

  Basisregels

   Samen moeten we ons aan de basisregels houden:

  • Gebruik ten alle tijden het gezond verstand;
  • 1,5 meter afstand in de ruimte en in de wandelgangen aanhouden;
  • de hygiëne maatregelen volgen; en helaas
  • ook binnen met minder mensen (geen publiek) deelnemen aan de activiteiten. 

  De gemeente Nijmegen is eigenaar van De Horstacker. De beheerders weet hoeveel mensen in een ruimte mogen bij welke activiteit. Het dringende verzoek van de gemeente Nijmegen is: houdt u ook daaraan en volg de aanwijzingen van de beheerders op. Gaat het mis in De Horstacker, dan zou dat in het ergste geval voor ons betekenen dat de gemeente Nijmegen de sporthal weer moeten sluiten.

   

  Aanvullende maatregelen spelers en trainers TBG Dragons 

  Het gebruik van de teamkrat met bidons is niet toegestaan. Dit is geen nieuwe maatregel, maar wordt opnieuw onder aandacht gebracht. Spelers zorgen voor hun eigen bidon en drinken uitsluitend uit hun eigen bidon. De trainers/coaches wordt gevraagd om erop toe te zien dat spelers voldoende drinken tijdens trainingen en wedstrijden.

  Elke speler heeft minstens één mondkapje bij zich. De mondkapjesplicht bestaat (nog) niet in Nederland. Om voorbereid te zijn op situaties waar het beter is om een mondkapje te dragen is het meer dan slim om er een bij je te hebben. Denk aan meerijden naar uitwedstrijden of bij onvoorziene drukte/wachttijden bij uitwedstrijden.

  Er zijn ongetwijfeld nog vragen. Stel deze gerust. Mail: wim@tbgdragons.nl

   

  We staan samen in deze uitdaging. Wij hopen op begrip en medewerking.

  Vriendelijke groet,

   

  Bestuur TBG Dragons