• Zaterdag 29 februari 2020 hebben wij de door de DBL georganiseerde bijeenkomst in Almere bezocht. Onderzoekbureau Hypercube gaf een tussentijdse terugkoppeling van hun onderzoeksresultaten, over de mogelijkheden tot een Belgisch Nederlandse  basketballcompetitie te komen. Het ochtendprogramma was voor de fans en in de middag waren de DBL-teams aan de beurt. Tot 9 maart kan nog door eenieder een bijbehorende enquête worden ingevuld.

  Doel van het onderzoek is zowel de huidige competitievorm als wel de samenwerking tussen beide landen te onderzoeken. 

  Over de huidige competitie was het onderzoek helder en kon een vergelijk worden gemaakt met eerdere onderzoeken in vooral Europese landen. Dit onderzoek laat in zijn algemeenheid vooral zien dat vooral behoefte is aan een competitievorm waarbij de spanning tijdens de gehele competitie intact blijft en meerdere prijzen behaald kunnen worden. Dus geen laatste wedstrijd waarbij glory en disaster verdeeld wordt tussen de twee overgebleven teams (finale), maar tot het laatste moment veel wedstrijden waar nog spanning op staat. Denk hierbij aan degradatie-promotie, het nationale kampioenschap of het verkrijgen van deelname aan een Europese competitie.

  Hiervoor werden twee schema’s gepresenteerd met allerlei varianten.
  De presentatie is bij ons beschikbaar voor geïnteresseerden.

   

  De les die wij van deze ochtend meenamen is dat 2020 een uitstekend moment is nog in te stappen in de huidige DBL. Een nieuwe competitie zal ongetwijfeld nieuwe eisen met zich meebrengen en deelname aan de DBL in dit jaar betekent dat we als volwaardige partij aan tafel komen te zitten met de andere clubs om de plannen verder vorm te geven. 

  Daarnaast zijn meerdere redenen te benoemen die het doen slagen van onze plannen voor dit jaar noodzakelijk maken.

  Let’s make it happen!

   

  Sjang van de Wiel en Wieger Kamies.
  Team DBL verkenning.