• Inventarisatie deelname Eastercup Berlin 2019 18 t/m 22 april 2019

  De kerstvakantie is voorbij, de toernooien in Leuven en Köln zitten erop. Hoogste tijd om te starten met de voorbereidingen voor deelname aan de Eastercup Berlin 2019. Daar is een draaiboek voor aanwezig die na de inventarisatie deelname bij de teams wordt aangepast op deelname in 2019.

  Algemene informatie vooraf

  • Kosten vorig jaar +/- €260,00 per speler, inclusief maaltijden, overnachting gezamenlijk in een sporthal, vervoer met personenbusjes, een OV kaart Berlijn en een toernooishirt. De verwachting is dat we in 2019 rekening dienen te houden met enige indexering.
  • Overnachting dit jaar U12 hotel en de overige teams gezamenlijk in een sporthal.
  • Het toernooi speelt zich af verschillende hallen in het centrum van Berlijn.
  • 18 en 19 april zijn respectievelijk Witte Donderdag en Goede Vrijdag, 21 april Eerste Paasdag en 22 april Tweede Paasdag. De meeste scholen zijn aansluitend twee weken gesloten.
  • Voor de spelers die op de SSgN schoolgaand zijn zal TBG Dragons schriftelijk en volgens de daarvoor geldende procedure de school verzoeken om de spelers 18 en 19 april vrij te stellen van school. Voor spelers die niet op de SSgN zitten is ?? en indien gewenst ?? een brief met hetzelfde verzoek door TBG Dragons beschikbaar.
  • Verleende vrijstellingen worden individueel verleend. Schoolprestaties en gedrag worden meegenomen in de afweging door de school.
  • Elk team heeft een eigen coach en een begeleider. Ouders/familie die ook naar Berlijn willen gaan, dienen dit zelf te organiseren etc.

  Toernooibasketbal bestaat uit een reeks van korte wedstrijden, verspreid over enkele dagen. De ervaring leert dat een team niet te groot en niet te klein moet zijn. Met 8 fitte spelers is een team compleet. Dat betekent veel speeltijd en dat is waarvoor we gaan: basketballen
  Met 9 spelers of met 7 spelers is een goede inschatting van de verantwoordelijke coach nodig voor een ‘go or no go’.
  We willen inschrijven met een Mix U12, een U14, U15, U16, U18 en een U22 team.1

  Concrete vraag:
  Ga je mee naar de Eastercup 2019 in Berlijn?
  Graag een reactie voor 17 januari 2019. Opgeven via de eigen Teammanager.

  Vriendelijke groet,

  Willy Nentenaar en Wim van de Geijn